जमावट वाहक → रगत नियमित ट्यूब। रक्त अवसादन ट्यूब → बायोकेमिकल ट्यूब।

नोट: रगत दिनचर्या ट्यूब जे भए पनि दोस्रो ट्यूबमा संकलन गर्नुपर्दछ (रगत नलिका तेस्रो ट्यूब हो जब रक्त संस्कृति सब भन्दा रुचाइएको हुन्छ), रगत दिनचर्या वस्तु बाहेक। सबै रक्त संकलन ट्यूबहरू रगत स blood्कलन पछि १ देखि times पटक हल्का उल्टो पार्नुपर्दछ, र हल्लाउन सकिदैन।


पोष्ट समय: अप्रिल - २०-२०२०